Lektorzy

Liturgiczna S??u??ba O??tarza w naszej Parafii gromadzi osoby ??wieckie naszej wspólnoty, które pe??ni? pos??ug? wi????c? si? z odczytywaniem podczas Mszy ??w. i nabo??e??stw, czyta?? z Pisma  ??w. z wyj?tkiem Ewangelii. Ponadto odczytuj? oni modlitw? wiernych podczas liturgii oraz wykonuj? psalm responsoryjny. Oto te osoby:
 1. Jadwiga I.
 2.  Wies??awa M.
 3. Wies??awa Z.        
 4.  Dorota S.
 5.  Agnieszka I.
 6. Barbara G.
 7. Ewa M.
 8. Natalia K.
 9. Karolina H.
 10.  Beata N.
 11.  Sylwia W.
 12. Ewelina S.
 13.  Justyna P.
 14.  Patrycja S.
 15.  Agata  S.
 16.  Diana G.
 17.  Katarzyna S.
 18. Kinga K.
 19.  Sebastian S.
 20.  Henryk S.
 21. Tomasz M. 
 22. Miros??aw K.
 23. Marek R.
 24. Kamil M.
 25.  Mateusz M.
 26. Olga I.
 27. Aleksandra K.
 28. Patrycja T.
 29. Ewa H.
 30. Patrycja P.
 31. Gabriela S.
 32. Marcelina S.
 33. Anna W.      
 34. Rafa?? N. - lektor ministrant
 35.  ?ukasz B. - lektor ministrant
 36.  Marcin  W.-lektor ministrant
 37.  Bart??omiej K.- lektor ministrant
 38.  Eryk K. -lektor ministrant
 39. Jakub H. - lektor ministrant
 40. Wojciech Z. - lektor ministrant
 41. Micha?? B. - lektor ministrant
 42. Maciej S.- lektor ministrant
 43. Patryk J. - lektor ministrant 
59059
projekt i wykonanie Orange Computers
Do g�ry