Historia  |  Galeria |  Kontakt
 

Galeria

<<< [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] >>> ... z 28

 Chrystus Zmartwychwsta?? ! Prawdziwie Zmartwychwsta?? ! Alleluja ! Jego Zmartwychwstanie ??wiadczy o tym, ??e w naszym ??yciu nie ma przestrzeni do której nie mo??e powróci? ??ycie. Przesta? si? ba?. Przesta? patrze? na siebie, swoje l?ki, ograniczenia, grzechy. Patrz na Zmartwychwsta??ego.
Album dodany: 02 Kwiecień 2018
Wielka Sobota. Bóg zst?puje do samych piekie??, do miejsca, gdzie do tej pory nikt nie schodzi?? i nie g??osi?? Dobrej Nowiny. On za??, w pierwszej kolejno??ci zst?puje w??a??nie tam. Odt?d nadzieja zmartwychwstania jest dla WSZYSTKICH. Wielka Sobota. Dzie?? Maryi. Wszyscy wystraszyli si? i odeszli. Ona wierzy??a wbrew wszystkiemu. By??a smutna, ...
Album dodany: 02 Kwiecień 2018
W Wielki Pi?tek przychodzimy pod Krzy??. Nie po to jednak by rozpacza?, ale po to, by bra? si???. Jezus umar??, by??my mogli ??y?. By??my przebaczali i g??osili mi??osierdzie.
Album dodany: 02 Kwiecień 2018
 Wielki Czwartek. Dzie?? Eucharystii - intymnego spotkania Boga z czlowiekiem. To dzisiaj Bóg kl?ka przed nami i umywa nam nogi. Pozwólmy Mu na to, mimo naszego zawstydzenia, l?ku, mo??e zgorszenia. Bez tego nie us??yszymy wa??nego wyrazu na ko??cu Mszy: "Idzicie". Idzicie i czy??cie innym to, co ja wam zrobi??em. Myjcie ...
Album dodany: 02 Kwiecień 2018
 Jak co roku ulicami Szóstki odby??a sie Droga Krzy??owa. Przewodniczy?? jej ks. proboszcz Andrzej Duklewski. O bezpiecze??stwo dbali stra??acy z Szóstki i Wors 
Album dodany: 26 Marzec 2018
59581
projekt i wykonanie Orange Computers
Do g�ry