Historia  |  Galeria |  Kontakt
 

Galeria

<<< [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] >>> ... z 28

Mecz odby?? si? 3 maja.2018 r. na boisku parafialnym. Mecz s?dziowa?? ?ukasz Bobruk. Wynik meczu to 3:2 w setach dla KSM-u.
Album dodany: 31 Maj 2018
W pi?tek, sobot? i niedziel? 27, 28, 29 kwietnia prze??ywali??my CZTERDZIESTOGODZINNE NABO??E??STWO. By?? to czas by w sposób szczególny odda? cze??? Jezusowi w Naj??wi?tszym Sakramencie. Nabo??e??stwo rozpocz???o si? w pi?tek Msz? ??w. o godz. 18: 00. Po Mszy ??w. nast?pi??o wystawienie Naj??wi?tszego Sakramentu i adoracja, któr? zako??czy?? apel o ...
Album dodany: 31 Maj 2018
 22 kwietnia poraz pierwszy opraw? muzyczn? Mszy ??w. przygotowa??a tworz?ca si? schola. Z inicjatywy ks. Proboszcza i pracy Angeliki Paluszkiewicz i Marcina Wardziaka , raz w tygodniu spotykaj? si? m??ode osoby aby poznawa? pie??ni religijne i ??piewem chwali? Boga, szczególnie w czasie Mszy ??w. Mamy nadziej?,??e z czasem grupa b?dzie si? ...
Album dodany: 18 Maj 2018
 W sobotnie popo??udnie 21 kwietnia, grupa kolarzy z U??cimowa wraz z opiekunami zago??ci??a w naszej parafii. Spotka??a si? z m??odzie??? KSM i ministrantami. Rozgrywki pi??ki no??nej i siatkówki rozegrane poraz pierwszy na nowo powsta??ych boiskach, chodzenie na szczud??ach, ognisko to wydarzenia s??u???ce wspólnemu poznaniu si?  m??odzie??y dwóch parafii. Go??cie uczestniczyli ...
Album dodany: 05 Maj 2018
Z inicjatywy i dzi?ki staraniom ks. Proboszcza  oraz pomocy parafian -  szczególnie tych m??odszych, powsta??y za domem parafialnym dwa boiska: do gry w siatkówk? i pi??k? no??n? . Uzupe??nieniem s? drewniane szczud??a , na których poruszania si? uczy ks. Andrzej. Wiele rado??ci daje wspólne tworzenie... ...
Album dodany: 05 Maj 2018
59581
projekt i wykonanie Orange Computers
Do g�ry