OG?OSZENIA PARAFIALNE

Og??oszenia Parafialne

XVI Niedziela Zwyk??a 17.07.2022r.

 

1. Za tydzie?? w niedziel? b?dziemy prze??ywa? w naszej parafii Dzie?? automobilistów, motocyklistów i kierowców pojazdów mechanicznych
z racji wspomnienia ??w. Krzysztofa - patrona kierowców i podró??uj?cych. Po mszy ??w. o godz. 9 i 11 b??ogos??awie??stwo kierowców i wszystkich u??ytkowników dróg oraz po??wi?cenie pojazdów. Ofiary sk??adane przy po??wi?ceniu pojazdów b?d? przeznaczone na zakup ??rodków transportu dla misjonarzy.

 

2. Wszystkich dziadków i te??ciów zach?cam do udzia??u w Diecezjalnej pielgrzymce do Parczewa. Spotkanie ob?dzie si? 24 lipca. Szczegó??y
w tablicy og??osze??.

 

3. Spotkanie pielgrzymkowe grupy 15b odb?dzie si? 24 lipca w Komarówce Podlaskiej o godz. 17:00. Na spotkaniu b?dzie mo??na zapisa? si? na pielgrzymk?. Wpisowe wynosi 160 z??. Zapisy b?d? równie?? 30 lipca w Komarówce Podlaskiej.

 

4. Do zawarcia sakramentalnego ma????e??stwa przygotowuj? si?: ?ukasz Marek Nekre?? kawaler z Szóstki par. tut. i Paulina Maria Jezierska panna z Warszawy par. Dzieci?tka Jezus. Zapowied?? I. Kto by wiedzia?? o przeszkodach mi?dzy tymi osobami ma obowi?zek poinformowa? kancelari? parafialn?.

 

5. Za sprz?tanie ko??cio??a w tym tygodniu dzi?kuj? rodzinom Grzeszuk
i Szyndler.
Bóg zap??a?.

 

6. Polecamy „Echo Katolickie”.

 

Wpis dodany: 07 Marzec 2018
59059
projekt i wykonanie Orange Computers
Do g�ry