Historia  |  Galeria |  Kontakt
 
Album: Koncert Kol?d I Pastora??ek
Ku chwale Pana i rado??ci ludzi 19 stycznia czternastu wykonawców wy??piewa??o kol?dy i pastora??ki w naszej ??wiatyni. Ta pi?kna tradycja , która jest jeszcze ci?gle ??ywa w??ród parafian, wspaniale integruje pokolenia naszej wspólnoty.

Kol?dowanie to wyra??enie ??piewem wdzi?czno??ci Bogu za Dar Jego Syna, za cud Wcielenia
… mówi?? ks. Proboszcz Andrzej Duklewski, który by?? pomys??odawc? i g??ównym organizatorem tego wydarzenia. Koncert kol?d to pi?kna forma modlitwy. To tak??e radosna integracja ??rodowiska, nie tylko naszego, w Worsach i Szóstce, ale i okolic.
Album dodany: 21 Styczeń 2020
59059
projekt i wykonanie Orange Computers
Do g�ry