Historia  |  Galeria |  Kontakt
 
Album: Obraz Pana Jezusa modl?cego si? w Ogr??jcu...
Dzi?ki zaanga??owaniu W??jta Gminy Drel??w pana Piotra Kazimierskiego, pani Angeliki Paluszkiewicz i innych os??b, uda??o si? nam uratowa? i odrestaurowa? Obraz Pana Jezusa modl?cego si? w Ogr??jcu, kt??ry prawdopodobnie wisia?? w nieistniej?cej, unickiej ??wi?tyni na terenie obecnego naszego cmentarza a potem w naszym ko??ciele w Sz??stce. Obraz by?? wystawiony w bocznym o??tarzu a po po??wi?ceniu w dniu 13 maja powr??ci?? na dawne miejsce w prezbiterium.
Album dodany: 04 Czerwiec 2018
59581
projekt i wykonanie Orange Computers
Do g�ry